Четвъртък, Юни 24, 2021

Учредяване на "Сдружение за Пасарел"

Оценете тази статия
(11 гласа)

Скъпи приятели,

В течение са предварителни разговори по идея за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел - Сдружение за Пасарел.

Целта и дейността на сдружението ще бъдат насочени изцяло в развитие на населеното място.

Идеята за това сдружение се коментира от 2 години между предприемчиви граждани от местното население.

Инициативата е изцяло частна, като се очаква голям брой от активните и предприемчиви местни граждани да вземат активно участие, и да станат учредители.

Допълнително, с голям срок на предизвестие, ще бъде обявена датата на учредяване на сдружението  -  както тук в сайта, така и на достатъчно публични места на територията на населеното място.

Благодарим за вниманието!

Search