Четвъртък, Юни 24, 2021

Обява - общоселско събрание

Оценете тази статия
(6 гласа)

На 23 февруари 2012 г.  /четвъртък/ от 19,00  ще се проведе общоселско събрание в читалище „Просвета 1929 "

 

Дневен ред: 

1.  Запознаване населението на село Пасарел с План за бедствия и аварии

2.  Запознаване на населението на село Пасарел с План за действие при възникване на наводнения 

3.  Създаване на КРИЗИСЕН ЩАБ за действие при възникване на бедствия и аварии на територията на село Пасарел 

4.  Вземане превантивни мерки за ограничаване на щетите от бързо снеготопене и преливане коритата на реките Ракита и Искър 

5.  Други въпроси свързани с предотвратяване на кризисни ситуации 

6.  ДРУГИ 

      -   Извършени дейности от кметството в периода от 07 ноември 2011 г. до днес. 

      -   Текущи въпроси


Search