Четвъртък, Юни 24, 2021

Обява

Оценете тази статия
(1 глас)

О Б Я В А

 
 

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗЛЯЗЛАТА НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕТА - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И ШЕСТМЕСЕЧНИЯ СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ДЕКЛАРИРАНЕТО В ДАНЪЧНА СЛУЖБА И ПОСТАВЯНЕТО НА ЧИПОВЕ

 

 

 

1. При навършване на 4-месечна възраст или в 7-дневен срок от придобиване на куче над тази възраст, собственикът задължително го регистрира при ветеринарен лекар. При регистрацията на кучето - домашен любимец ветеринарният лекар поставя инжектируем транспондер /чип/.

 

2. При кучета - домашни любимци над тази възраст собствениците са длъжни да им поставят ЧИП в 6-месечен срок от влизане в сила на тази наредба.

 

3. Всеки собственик на куче - домашен любимец над 4-месечна възраст или в тримесечен срок от неговото придобиване над тази възраст го декларира в данъчната служба към съответния район, независимо дали същото е освободено от дължимия данък.

 

 

 

Забранява се присъствието и разхождането на кучета - домашни любимци:
1. На територията на детски градини, ясли и училища;
2. На територията на здравни заведения;
3. На територията на обособени детски и спортни площадки;
4. На територията на градските паркове и градини, които не са определени със заповед от районния кмет за разхождане на кучета - домашни любимци.

 

Собственикът на куче - домашен любимец е длъжен:
На обществени места да води кучето - домашен любимец винаги и задължително на повод до 1,5 м., а при кучета - домашни любимци над 10 кг. на неразтеглив повод до 1,5 м. или с намордник.

 

Поводът и намордникът не са задължителни на местата за разхождане на кучета - домашни любимци, определени със заповед от кмета на района; -За с. Пасарел това са м. Елако и м. Църквище.

 

 

 

ЗА НЕСПАЗВАНЕ НА НАРЕДБАТА ГЛОБИТЕ СА ОТ 20 до 2000 лв.

 

НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ (Приета с Решение № 379 на СОС по Протокол № 92 от 23.06.2011 и обявена на 04.07.2011)

 

Search