Четвъртък, Май 23, 2024
Чистота

Чистота

Сметоизвозване

ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЦИ И ДРУГИ МЕСТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ЛЯТНОТО УЛИЧНО ПОЧИСТВАНЕ Летният период обхваща времето от 01 април до 31 октомври. 1.Механизирано метене…

Снегопочистване

ПОЧИСТВАНЕ ОТ СНЯГ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЦИ И ДРУГИ МЕСТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТКА НА ЗИМНОТО ПОЧИСТВАНЕ Зимен е периода от 31 ноември до…

Search