Петък, Септември 22, 2023
Екология

Екология

Екология

Екологията е биологична наука, която изучава взаимоотношенията между организмите и техните взаимодействия помежду им в природата. Екологията може да бъде няколко вида: приложна, социална, геохимическа, космическа, физична и математическа; екология,…

Search