Четвъртък, Юни 20, 2024

202-ро ОУ "Христо Ботев"

Оценете тази статия
(8 гласа)

202 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ"

с. Пасарел, ул. Диляна №16, Тел./Факс: 992 42 05; Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 https://www.facebook.com/202-ОУ-Христо-Ботев-с-Пасарел-425957910765925

https://202ou.com/

  

202 основно училище „Христо Ботев" към днешна дата е „защитено училище". Поради намаления брой ученици, училището е защитено и се подпомага с допълнителна субсидия за издръжка. Има делегиран бюджет.

През последните години броя на учениците е  60 деца - от 1ви до 7-ми клас. Има добри условия за учене и преподаване. Училищната сграда е архитектурно издържана, с 8 класни стаи, оборудвани учебни и учителски кабинети, оборудван компютърен кабинет, физкултурен салон. Сградата разполага с локално парно отопление. През последните години непрекъснато се правят обновления – смяна дограми, подове. Класните стаи и кабинетите са светли, чисти и приветливи.

Понастоящем се обучават ученици, живеещи предимно в с. Пасарел. Въпреки, че много от сезонните къщи и вили, вече се ползват целогодишно, поради намаляване на раждаемостта през последните години, училищната институция изпитва огромна нужда от деца. Статут „защитено училище" получава през 2008 год. с решение на Министерски съвет.

Факт е, че в момента детската градина в с. Пасарел се посещава от над 50 деца, които са потенциални ученици на 202 основно училище и надеждата е, че класните стаи ще бъдат отново пълни с деца, жадни за знания.

С голяма отговорност и любов преподавателите учат децата не само по определените учебни предмети, а и на родолюбие, безкористност, справедливост, възпитават ги да бъдат отговорни и почтени хора. През последните години, учениците се подготвят все по-добре и продължават обучението си в София в гимназии или профилирани средно образователни училища, а след това и във висши учебни заведения.

Директор: Ивайло Кискинов

ИСТОРИЯ

 

До 1872г не са намерени данни за наличие на училище. Ако е имало грамотни, те са учили в близките манастири.

Първият местен учител е Георги Гелов Йонов Шумков. Той е роден през 1838г. Когато е 16-17 годишен е пратен да учи в Самоков, при учителите Димитър Тонджоров и Алексо Шипоклийски. Учи две години по Наустницата и Псалтира. Започва като певец в черквата и писар в общината. През 1872г по частен път събира ученици в пригодена за целта стая. Учениците пишат на пясък. След Освобождението за училище бил приспособен турския хамбар за събиране на житния данък – десятък. Понеже е писар в общината, а и синът му става писар – родът му получава името Писарете.

Апостол Вълчев Карчов роден в 1853 год. Той се заселва в с. Герман и открива тяхното училище през 1881 – 1882 год. Апостол Карчов е завършил двумесечни учителски курсове.

На мястото на турския хамбар е построено красиво бяло училище, което сега е читалище. Това става през 1891 - 1892 год. След 1889/90 година почти всички учители са външни - повечето самоковци, но са били вече с гимназиално образование.

Такъв учител е Димитър Самарджиев. За известно време е учителствал Петър Сарафов, баща на артиста Кръстьо Сарафов и на революционера Борис Сарафов. След него – писателя Никифор Попфилипов. Той е роден в Якоруда, но е учил в Самоков и целият му педагогически стаж е в Самоковско. Той е автор на прочутия сборник с разкази "Бирникът дошел". В този сборник има писано за с. Пасарел. В Пасарел е бил учител през 1891/92 год. През същата година е поставено началото на училищната библиотека.

А през 1896 – до 1899 год. учителствува Христо Иванов – самоковец. Той написва първите исторически бележки за селото и за училището. Не е трите си имена е не може да се установи от кой Самоковски род е. Все по време на неговото учителствуване е въведена летописна училищна книга, въведена е книга за подлежащите ученици за обучение и главна книга с оценките им. В неговия І клас-първо отделение са се учели 52 ученика и в по-горен клас са преминали 27.

След него-10 години учителствува Спиридон Тущев(Самоковец)-редовен начален учител.

На 21.09.1914 год. е назначен Димитър Вучков Коларски. Той е вторият по ред учител - пасарелец след Георги Гелов. Димитър Вучков е завършил с пълно отличие Самоковската педагогическа гимназия. Той е бил красив, строг, взискателен, но при започване на І –та Св. война е мобилизиран. Завършва школата за запасни офицери и заминава за фронта.

След края на войната 1919/1920 год. за главен учител е назначен Михал Николов. Той учителствува в училището до 14 ІХ 1947 год. - 26 години. Бил е взискателен и строг педагог.

От 1930 до 1941 год. учителствува Веселин Георгиев Стефкин. Неговият баща имаше ханче край шосето при Пасарел и голяма овощна градина. Учениците му го помнят с добро.

Асен Янков Стоичков е пасарелец. Той учителствува в началното училище от 1932 до 1940 год. През 1931г. се дипломира като редовен начален учител. Местното училищно настоятелство го иска за учител , но самоковската инспекция не го назначава, защото е с леви убеждения. Едва през 1934 год. Асен Янков Стоичков (Гизерски) получава постоянно учителско място в Пасарел. В последствие прекъсва учителстването поради това, че не желае да ръководи тогавашната ученическа организация "Бранник" и е принуден през 1941 год. да да замине за София. Записва специалността "Финанси и администрация" в Софийския държавен университет. Той е вторият пасарелец, който има завършено висше образование.

От 1940 до 1945 год. учителствува Петра Алексиева. Тя е родена в с. Шишманово. А от 1941 –до 1944 год. учителствуват семейство Попгеоргиеви – Надежда и Йордан. Йордан е кмет и главен учител едновременно до 9 септември 1944 год. Тогава абдикира и от двете длъжности. През 50-те години е бил начален учител в с. Горни Окол.

На 21.10.1938 год. в село Пасарел е открита прогимназията - доста по-късно в сравнение с Горни Пасарел, Шишманово, Габра.

Директор е Георги Александров Петров - роден на 1915 год в гр. Дупница. Завършил е учителски институт. Другите две учителки в прогимназията са Елена Николова Георгиева и Светлана Иванова Фратева. Те имат завършено висше образование. Георги Петров създава младежката военна организация "Бранник". Георги Петров е убит при ръководена от него акция срещу партизаните. Рядко даровита и способна е учителката в ІІІ и ІV отделение – Василка Галева. За нея Никола Янев публикува разказа "Моята учителка" в книжката "Дивен свят".

Поради откриване на много нови училища през 50-те години се появява голям недостиг от редовни учители. Назначавани са "волнонаемни" – те са само със средно образование и нямат понятие от педагогика. От пасарелските гимназисти за кратко време учителствуват Петър Димитров Стоянов ( бил е директор на прогимназията), Димитър Благоев Митев (в началния курс), Йордан Паунов Атанасов, Борис Стайков Марков. Петър Димитров Стоянов беше изтеглен на работа в Самоков и беше председател на ДСНМ (Димитровски съюз на народната младеж) на цялата околия. А от по-младите гимназисти (все за няколко месеца) са учителствували Георги Трайков Благоев и Пенко Стоймиров Илиев.

Останалите местни учители са били Елисавета Димитрова Стоянова, Александра Атанасова, Йорданка Велинова Стойнева, Райна Стайкова Христова, Илко Петров Христов, Димка Христова Паунова Йордан Георгиев Дамянов, Величка Иванова Величкова, Анка Никова, сестрите Марияна и Людмила Димитрови, Никола Янев – с 44 год. педагогически стаж от които 41 като директор. В момента преподаватели са Светла Георгиева Енева, Ралица Георгиева Янева, Славейка Николова Янева, Стаменка Найденова.

Освен местни учители – в училището са работили десетки външни педагогически кадри, пътуващи от София. С най–голям стаж в училището е Иван Буров.

Сградите за прогимназии са последователно - първата при днешното кметство, втората при моста на река Искър и едва на 16 март 1967г е завършено и новопостроеното голямо училище с над 10 класни стаи. То е проектирано от архитект Вълчев и е построено от строителната бригада на Стоян Стефанов Масларски.

/Из книгата „История за село Пасарел" от Никола Янев/

Галерия със снимки

Search